Thông tin về EMMA Asian Finals 2023

Thông tin Giải đấu EMMA Châu Á vào ngày 24/11/2023 ở Sài Gòn

Địa điểm: Automall Carpla Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 8h00 sáng thứ 6, ngày 24/11/2023