EMMA Việt Nam là một tổ chức được cấp phép của EMMA Global, quản lí các hoạt động liên quan tới EMMA ở Việt Nam.

Các hoạt động đầu tiên của EMMA Việt Nam được tổ chức từ 2009. Từ đó đến nay EMMA Việt Nam đã tổ chức được tổng cộng 5 lần.

Tới năm 2022, lần đầu EMMA Việt Nam tham gia giải thi đấu quốc tế EMMA Châu Á và tổ chức giải thi đấu âm thanh xe hơi EMMA ở Hà Nội.

Liên hệ: [email protected]