Giải thi đấu EMMA Asia

Các hạng mục thi đấu của EMMA Asia 2022

EMMA Châu Á giảm số lượng phân khúc thi đấu, phản ánh các xu hướng trước đây mà EMMA nhận thấy trong các trận chung kết châu Á vừa qua, và để khuyến khích tinh thần thi đấu, cạnh tranh thực sự. Ngoài ra, việc điều chỉnh số lượng phân khúc thi đấu giúp chúng tôi có thể có một team trọng tài ‘tinh gọn’.