Các hạng mục thi đấu của EMMA Asia 2022

Giải thi đấu EMMA Asia
Giải thi đấu EMMA Châu Á ở Đài Loan 2019

Các hạng mục, phân khúc thi đấu

EMMA Châu Á giảm số lượng phân khúc thi đấu, phản ánh các xu hướng trước đây mà EMMA nhận thấy trong các trận chung kết châu Á vừa qua, và để khuyến khích tinh thần thi đấu, cạnh tranh thực sự. Ngoài ra, việc điều chỉnh số lượng phân khúc thi đấu giúp chúng tôi có thể có một team trọng tài ‘tinh gọn’.

1 nước được đang kí tối đa 10 xe cho 1 phân khúc

Các xe thi đấu EMMA Asia sẽ chấm trước EMMA Miền Bắc.

Tất cả các hạng mục, phân khúc sẽ theo sát qui định trong rulebook của EMMA Global.

Hạng mục SQ – Sound quality

Phân hạng E – Entry

 • 1500
 • 3000
 • Unlimited

S – Skilled

 • 4000
 • OEM (but with Master OEM restrictions)
 • Unlimited

M – Master

 • 5000
 • Unlimited

X – Expert

 • Limited

Sound Cup

 • X-Unlimited (no Install)

Hạng mục ESPL

E – Entry

 • Trunk
 • B/R
 • W

X – Expert

 • X Unlimited

Hạng mục ESQL

Entry

 • Trunk
 • B/R
 • W

X – Expert

 • X Unlimited

Loud Cup

Unlimited, No Install, Open and Closed Measurement, with Bonus points for enjoyment

Sponsor Class

3 phân khúc thi đấu dành riêng cho 3 nhà tài trợ chính của EMMA Asia

Các nước tham gia thi đấu EMMA Châu Á 2022

 1. Philippines 9/10 Manila
 2. Vietnam 11/12/13 Hanoi
 3. Indonesia 15/16 Jakarta
 4. Thailand – 19/20 November
 5. Malaysia – 23/24 November
 6. Singapore – 26/27 November 

Tài liệu

Training Modules : https://drive.google.com/drive/folders/1VKGITXABaJKKNFXPw0z0qszWViAopjwZ?usp=sharing

Scoresheets for EMMA Asia ESPL/ESQL: https://drive.google.com/drive/folders/1SX4_MaOqsrn2j18E-_RJYPMrUqOKO9Dz?usp=sharing