Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited

Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited

Hạng mục kỹ năng cao Master Unlimited (không giới hạn số tiền lắp đặt thiết bị) và yêu cầu người thi đấu phải có sách giới thiệu về hệ thống lắp đặt. Sau đây là cấu hình chiếc Honda CR-V của bác @Undertaker chủ cửa hàng Amthanhxehoi.com đã đoạt giải nhất qua cuộc thi Emma 2017 vừa được tổ chức vừa qua.

Theo tiêu chuẩn EMMA, ngoài việc xe phải được cân chỉnh âm thanh chuẩn và chính xác, việc lắp đặt cũng phải đúng quy chuẩn nhằm mang lại an toàn tuyệt đối của môt chiếc xe thi đấu.

Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited

Hệ thống sử dụng 3 Way qua bộ vi xử lý Bit 1

Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited

Thiết kế phần cốp phía sau của xe

Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited

Phần thiết kế nội thất của xe​

Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited
Cấu hình xe Honda CR-V đoạt giải nhất cuộc thi âm thanh ô tô EMMA hạng mục Master Unlimited