Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018

Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018

Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018 sẽ có tổng cộng 18 xe tham gia tranh tài ở 8 hạng mục khác nhau. Các mẫu xe này đa số là thuộc sở hữu bởi những người đam mê độ âm thanh xe hơi, cùng một vài sản phẩm đến từ các xưởng độ nổi tiếng tại Việt Nam. Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018 sẽ diễn ra vào ngày 26/05/2018 tại SECC, quận 7, TPHCM, được chấm điểm theo Luật EMMA (Hiệp hội Âm thanh Xe hơi châu Âu). Các bạn nào thích lĩnh vực âm thanh xe hơi có thể đến xem giải đấu tại SECC, mở cửa tự do.

Danh sách các xe sẽ tham gia thi đấu tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018:

Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018

Danh sách trọng tài EMMA sẽ tham gia chấm giải:

  1. Peter Flodkvist đến từ Bangkok
  2. Jeffrey Christobal đến từ Phillipines
  3. Alison De Ocampo đến từ Phillipines

Lịch trình dự kiến của giải đấu trong ngày 26/05/2018:

  • 08h00: Các xe thi đấu tập trung ở cổng A2 của SECC để chuẩn bị
  • 09h00: Bắt đầu chấm các hạng mục Sound Quality
  • 11h00: Bắt đầu chấm hạng mục Multimedia 2.1
  • 14h00: Bắt đầu chấm hạng mục EMMA Tuning
  • 15h00: Bắt đầu chấm hạng mục ESQL Unlimited
  • 16h00: Bắt đầu chấm hạng mục ESPL Trunk 4 Subwoofer
  • 17h00: Phần trình diễn tự do của các xe

Một số hình ảnh của Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2017:

Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018
Danh sách xe và các hạng mục tại Giải đấu Âm thanh Xe hơi Việt Nam 2018