Điểm lại 30 gương mặt trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Ảnh danh sách các Trọng Tài Âm Thanh Xe Hơi Việt Nam 2016 sau khi tham gia chương trình đào tạo.

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Dương Cao – Tiến Sỹ Âm Học OS

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Nguyễn Đức Thịnh – Long Thịnh Car Audio

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Phạm Chí Kiên

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Nguyễn Thanh Ngọc Thảo – Thanh Phuc Car Accessories

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Hồ Tấn Trình – PGI Phúc Giang​

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Lê Tấn Khang – PGI Phúc Giang​

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Nguyễn Trần Công Khanh – Tân Trình Car Audio

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Đỗ Lưu Thanh Dũng – Tân Trình Car Audio

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Lê Đình Lưu – Huy Hoàng Car Spa​

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Nguyễn Chí Trung – OSPD

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

 Trần Lê Minh​

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Trương Đức Hùng – Đức Hùng WorkShop

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Đặng Khoa Vũ – Amthanhxehoi.com

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Trịnh Văn Thạnh – ProSound WorkShop

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Nguyễn Văn Huy – Huy Car Accessories

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Hoàng Kim Phú – HP Stereo

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Phan Triệu Dũng Tâm

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Nguyễn Vũ Đăng – Minh Phú Auto

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Lương Văn Dũ – Minh Phú Auto

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Thạch Phi Ni – Minh Phú Auto

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

Phạm Văn Hân – Phi Long Auto

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

 Trần Ngọc Thịnh – Mai Đô Trần Cardio

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

 Lê Vương Thịnh – Diễn Đàn TinhTe.vn

[EMMA] Hình ảnh trọng tài âm thanh xe hơi Việt Nam 2016

 Cao Ngọc Uyên Thu​