Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04

Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04

Ngày 23/04/2018, EMMA Việt Nam sẽ tổ chức khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi theo tiêu chuẩn của EMMA toàn cầu. Khoá đào tạo này sẽ diễn ra trong 2 buổi và tập trung vào những cập nhật về quy định cũng như đĩa CD tham chiếu cho năm 2018 và 2019. EMMA Việt Nam có mời một số Head Judge đến từ khu vực Đông Nam Á để hỗ trợ trong buổi đào tạo. Xin mời những bác nào quan tâm đến âm thanh xe hơi đăng ký tham gia. Chi phí cho buổi đào tạo là 2,5 triệu đồng/người; bao gồm các tài liệu và ăn trưa.

  • EMMA Vietnam Judge Training 2018
  • Thời gian: 08h30 ngày 23/04/2018
  • Địa điểm: Toà nhà Việt Úc Tower – 402 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM
  • Chi phí: 2,5 triệu đồng/người
  • Tài liệu được Việt hoá
  • Đĩa CD tham chiếu của EMMA
  • Chứng chỉ trọng tài âm thanh xe hơi EMMA

Mời các bác đăng ký ngay tại topic này. Xin cảm ơn.

Một số hình ảnh của EMMA Vietnam Judge Training 2016:

Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04
Mời đăng ký khoá đào tạo trọng tài Âm thanh xe hơi EMMA Vietnam Judge Training 2018; ngày 23/04