[Video] Một vòng giải đấu Âm thanh xe hơi EMMA Việt Nam 2017

[Video] Một vòng giải đấu Âm thanh xe hơi EMMA Việt Nam 2017

 Mời mọi người cùng xem qua video về sự kiện giải đấu Âm thanh xe hơi EMMA Việt Nam 2017 được tổ chức vào ngày thứ 07 – 27 tháng 5 năm 2017 vừa qua.